Boekrecensies

Wim Renkema, Marc Hameleers en Peter van der Krogt – Polderkaarten, de gedrukte kaarten van waterschappen en polders tot 1870

Karel Cornelis Numan –Van Krabbendam tot Kolhorn

Hans Noltes – 250 jaar Bovenkerkerpolder

Onder redactie van Marco Mostert – Duizend jaar geleden, Verhalen over Nederland in de tiende en elfde eeuw

Kees Nieuwenhuijsen – Holland in het jaar 1000, Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen

Bram Vannieuwenhuyze Oude kaarten lezen | Handboek voor historische cartografie

Karel Feenstra Hoog water; laaglands leven

Ronald Nijboer Wereldzee in de polder, Een moderne ontdekkingsreis van de Zuiderzee van 1873 naar het IJsselmeer van vandaag.

Martin Berendse en Paul Brood, Historische wateratlas NL | De drijvende kracht van Nederland, uitgeverij WBooks

Ger van den Oetelaar e.a. (red.) Het stroomgebied van de Dommel, een landschapsbiografie

Eric Luiten, Fred Feddes, Yttje Feddes, Marc Nolden, Mark Hendriks, Bernard Colenbrander, Martine Bakker, JaapJan Berg, Peter-Paul Witsen Wisseling van de wacht – nieuw leven voor de Hollandse Waterlinies, uitgeverij Blauwdruk

Yvonne Horsten-van Santen, Nico de Jonge, landschapsarchitect – luisterrijk cultuurlandschap, uitgeverij Blauwdruk

A.A.B. van Bemmel, K.M. Cohen, J. van Doesburg, T. Hermans, J.H. Huiting, J. Renes en K. van Vliet (redactie), De dam bij Wijk en het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen, uitgeverij Verloren

Lotte Jensen, Wij en het water, Een Nederlandse geschiedenis, uitgeverij De Bezige Bij

Els van der Laan-Meijer, Jelmer Bokma, Meindert Schroor, Willemieke Ottens, Friese Dijken, uitgeverij Noordboek

Ben Westerink, Wierdenlandschap, uitgeverij Noordboek