Leden

Het netwerk bestaat uit erfgoedspecialisten met achtergrond of ervaring in de architectuur-, stedenbouw-, en landschapshistorie, archeologie, bouwkunde fysische geografie, planologie en landschapsarchitectuur.

 

Sander van Alphen – erfgoedprofessional

Arie den Boer – EUR/RSM/B-SM Externe PhD student Watererfgoed in bebouwd gebied, Erasmus Universiteit

Maaike Bos – Landschapsarchitect & adviseur leefomgeving

Esther Bosman – Director Business Unit Water NL, HaskoningDHV Nederland B.V.

Sterre Brummel – beleidsadviseur cultuurhistorie, Provincie Drenthe

Arjan Conijn – Specialist landschap, erfgoed en historische hoogwaterbescherming, Witteveen + Bos

Colette Cramer – architectuurhistorica

Jos Cuijpers – stedenbouwkundige en architect, Cuijpers Advies / Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling

Petra van Dam – Hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis, VU

Mascha van Damme – adviseur Erfgoed, Het Oversticht

Gerard Derks – adviseur erfgoed en ruimtelijke kwaliteit, Gelders Genootschap

Henk Jan Derksen – adviseur erfgoed en ruimte

Paul van Dijk Sr. Adviseur Water & Omgeving, Waterschap De Dommel

Sandra Fatoric Marie Sklodowska-Curie Fellow, TU Delft’s Architecture and the Built Environment

Mirte van Geffen – archeoloog / adviseur cultuurhistorie, Libau

Willem van der Ham – zelfstandig onderzoeker en publicist historische projecten

Alette van den Hazelkamp – onderzoeker/adviseur historisch landschap

Carola Hein – Professor en hoofd van Architectuur & Stedenbouw Geschiedenis, TU Delft

Menno Heling – ifthenisnow.eu / Werkplaats Waterlinies / Code49 / MMNieuws / V6

Emmy Hiemstra – beleidsadviseur, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Maarten Koppen – adviseur Water en Ruimte, Waterschap Rivierenland

Menne Kosian – onderzoeker Ruimtelijke Analyse, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rienk Kuiper – Programmaleider Ruimtelijke Ordening, PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Edsard Kylstra – Senior Adviseur Erfgoed&Ruimte, Gemeente Utrecht

Suzanne Loen – onderzoeker landschapsarchitectuur,  TU Delft

Remco Lots – beheerder Kunstwerken en Cultuurhistorie, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nelleke Manschot – NM | erfgoed en landschap

Jaap Martijn – projectmanager, Gemeente Utrecht

Willem Meulman – AWN (Vereniging van vrijwilligers in de archeologie) werkgroep Belangenbehartiging

Marijke Nieuwenhuis – regioarcheoloog in Overijssel en Zuidwest Drenthe, Het Oversticht

Rutger Noorlander – sociaal geograaf

Ceciel Nyst – adviseur cultureel erfgoed, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Martijn Oosterhuis – adviseur omgevingskwaliteit, Dorp, Stad en Land

Ingrid Oud – Adviseur Watererfgoed, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Anneleen Quist – stedenbouwkundig ontwerper, Bureau Vollmer & Partners

Edwin Raap – projectleider landschap & cultuurhistorie, Natuurlijke Zaken

Roger Raat – Kanalen in Nederland

Koen van Rooijen – projectleider thema water Nieuwe Hollandse Waterlinie & Stelling van Amsterdam, Provincie Utrecht

Henk van Schaik – Water & Heritage Ambassador, ICOMOS Nederland

Anne Schopman – projectleider cultuurhistorie / recreatie, Waternet

Bart Schultz – Prof. Em., Land and Water Development IHE Delft

Peter Sikma – beleidsmedewerker, gemeente Nissewaard

Rolf van Toorn – beleidsadviseur, Drents Overijsselse Delta

Leendert Visser – Beleidsadviseur voor o.a. cultuurhistorie, Waterschap Noorderzijlvest

Irina van der Vlag-Churylova – landschap historicus, Dorp, Stad en Land

Bianca de Vlieger – strategisch adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, Gemeente Middelburg

Herman Waterbolk – architectuurhistoricus / erfgoedadviseur, Libau

Marian van Weert – coördinator landschapsbiografie Amsterdam Rijnkanaal

Clarion Wegerif – communicatieadviseur, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Eisse Wijma – sr. Water Resources Specialist, World Bank

Mathijs Witte – beleidsadviseur cultuur en erfgoed, gemeente Goeree-Overflakkee

Jeroen Zomer – beleidsadviseur landschap en cultuurhistorie, MOOI Noord-Holland