onder redactie van Marco Mostert – Duizend jaar geleden, Verhalen over Nederland in de tiende en elfde eeuw 

Auteur Willem van der Ham

Gedurende 2021- 22 en 2022-23 hebben vijftien studenten het merendeel van alle bronnen doorgenomen die handelen over ‘Nederland’ in de tiende en elfde eeuw. Het boek bevat een ruime selectie uit die tekstfragmenten. Het gaat om verhalen en andere teksten die (vrijwel) niet bekend zijn onder een historisch geïnteresseerd publiek, en die het waard zijn om aan de vergetelheid ontrukt te worden. Die teksten waren bedoeld om door te vertellen, voor te lezen, of stil te lezen. Met het oog op die verschillende manieren van kennis ne- men van hun inhoud werden ze opgeschreven. Het is boeiende collectie geworden met verhalen over natuurverschijnselen en ook over de grote droogte en andere (watersnood)rampen die zich voordeden, ontginningen en verplaatsing van de handel door veranderingen in de loop van de rivieren.

Uitgeverij Verloren