Netwerk WaterHeritage

Netwerk WaterHeritage

Foto: Deventer

Netwerk Waterheritage

Netwerk Waterheritage

Foto: Westerschelde

Netwerk WaterHeritage

Netwerk WaterHeritage

Foto: Netwerkdag 21 september 2018

Netwerk WaterHeritage

Netwerk WaterHeritage

Foto: Texel

Netwerk WaterHeritage

Watererfgoed speelt een centrale rol in de leefomgeving van Nederland. Het vertelt ons waar we vandaan komen en kan ervoor zorgen dat we Nederlandse landschappen kunnen blijven waarderen.

WaterHeritage is een netwerk van onderzoekers en ontwerpers, die de cultuurhistorische kwaliteiten van waterstaatkundige bouwwerken en landschappen kennen en deze betrekken in hun projecten. Het netwerk wisselt kennis en ervaringen uit en zorgt voor een doorlopende aandacht voor watererfgoed in projecten en ontwikkelingen.

Wat kan het netwerk WaterHeritage voor jou en jouw organisatie betekenen ?

Professionals van WaterHeritage  agenderen, scheppen overzicht, duiden erfgoed, hebben aandacht voor verhalen en leggen een link leggen tussen beleid en ontwerp. Het netwerk stimuleert kennisdelen en samenwerken tussen organisaties. Zo wil WaterHeritage ervoor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van het watererfgoed wordt gewaardeerd, beleefd en benut.

Ben jij geograaf, historicus, landschapsarchitect, stedenbouwkundige, archeoloog, waterbouwkundig ingenieur of ben jij op een andere professionele manier bezig met landschappelijke kwaliteit ? Draag jij de cultuurhistorische waarden van waterwerken en waterlandschappen een warm hart toe ? Versterk dan het WaterHeritage netwerk.

Agenda

28 september: Bijeenkomst KNW / VWG

28 september: Bijeenkomst KNW / VWG

Locatie: Waterschapshuis Rivierenland, Tiel. Minisymposium over historische waterkennis en het ...
6 oktober – Netwerkbijeenkomst

6 oktober – Netwerkbijeenkomst

Op 6 oktober organiseren we weer een netwerkbijeenkomst samen met Vereniging voor Waterstaatsgeschi...

Verslag bijeenkomst 18 november Delft

Verslag bijeenkomst Dordrecht 3 juni

Verslag online bijeenkomst 26 november 2021