Stichting WaterHeritage

Stichting WaterHeritage

Aandacht voor erfgoed aan het water!

Stichting Waterheritage

Stichting Waterheritage

Foto: Westerschelde

Stichting Waterheritage

Stichting Waterheritage

Foto: omgeving Kamerik

Op de grens van land en water

De identiteit van Nederland is gevormd door het water. Onze omgang met het water heeft sporen nagelaten in het hele land. Daardoor is een rijk archief ontstaan dat betekenis kan geven aan onze leefomgeving. Al vanaf de twaalfde eeuw werden stukken land met ringdijken omdijkt om deze tegen overstromingen te beschermen. Later, met de komst van de windmolen, konden ook meren en veenplassen worden drooggelegd. Ondertussen zorgden kanalen en trekvaarten voor vervoer van goederen en personen over lange afstanden en was de visserij een belangrijke bron van inkomsten. Tot op de dag van vandaag hebben waterkeringen een belangrijke rol in de bescherming van het land tegen het water. Met de stijging van de zeespiegel en technologische ontwikkelingen op het gebied van waterbeheersing en veiligheid blijft water actueel.

Agenda

Fietsconferentie mooiKUST Zeeland, 1 juni 2016

Fietsconferentie mooiKUST Zeeland, 1 juni 2016

Een groep adviseurs ruimtelijke kwaliteit van mooiKUST fietst in juni elke woensdag een deel van de ...
Fietsconferentie mooiKUST Zuid-Holland, 8 juni 2016

Fietsconferentie mooiKUST Zuid-Holland, 8 juni 2016

Een groep adviseurs ruimtelijke kwaliteit van mooiKUST fietst in juni elke woensdag een deel van de ...
Fietsconferentie mooiKUST Noord-Holland, 15 juni 2016

Fietsconferentie mooiKUST Noord-Holland, 15 juni 2016

Een groep adviseurs ruimtelijke kwaliteit van mooiKUST fietst in juni elke woensdag een deel van de ...
Fietsconferentie mooiKUST Fryslân, 22 juni 2016

Fietsconferentie mooiKUST Fryslân, 22 juni 2016

Een groep adviseurs ruimtelijke kwaliteit van mooiKUST fietst in juni elke woensdag een deel van de ...
Fietsconferentie mooiKUST Groningen, 29 juni 2016

Fietsconferentie mooiKUST Groningen, 29 juni 2016

Een groep adviseurs ruimtelijke kwaliteit van mooiKUST fietst in juni elke woensdag een deel van de ...

Manifest Waterschapsmonumenten

PORTRET VAN EEN EILAND

WATERWAARDIG?