Publicaties

  • Naar aanleiding van het project¬†Watererfgoed in beeld¬†voor Waternet en het Hoogheemraadschap¬†Amstel, Gooi en Vecht is een artikel voor tijdschrift Monumenten geschreven: Watererfgoed voor iedereen!