Friese Dijken – Els van der Laan-Meijer, Jelmer Bokma, Meindert Schroor, Willemieke Ottens

Auteur: Willem van der Ham

Het omvangrijke Friese dijksysteem, van zeedijk tot polderdijk, van zomer- en winterdijk, van dromer, waker tot slaper, is uniek in Nederland en vormt de ruggengraat van het Friese cultuurlandschap. De dijken hebben een belangrijke functie bij de bescherming tegen het water, zijn belangrijke lintvormige elementen in het landschap en vormen een samenhangende erfgoedstructuur met de terpen en middeleeuwse kerken en het watererfgoed van gemalen, molens en sluizen.

Het zeer rijk geïllustreerde boek, voorzien van zeer informatieve en mooie kaarten, geeft een compleet overzicht van de ontwikkeling van de dijkenbouw, als ook de geografische variatie ervan. De dijkenbouw en de complexe gelaagdheid van de vele honderden verschillende Friese dijken wordt uitvoerig en met kennis van zaken uiteengezet. Jammer is wel dat het een vrij eenzijdig boek is; de rol van bijvoorbeeld de waterschappen en van het beheer en onderhoud ervan, alsmede van dijkwerkers ontbreekt vrijwel en bovendien is het gissen naar de ontwikkeling van de dijken na 1950, al gaat de dijkgraaf Luzette Kroon van het Wetterskip Fryslan in het laatste hoofdstuk wel in op de toekomst van de dijken. De betekenis van de dijken in het verleden, heden en de toekomst als gevolg van ingrijpende effecten van bijvoorbeeld verzilting en verzoeting, klimaatveranderingen en de zeespiegelrijzing is nu actueel.

Uitgeverij Noordboek´╗┐