Privacy Policy Netwerk WaterHeritage

Netwerk WaterHeritage hecht belang aan uw privacy. De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Doel

Als u zich aanmeldt bij Netwerk WaterHeritage worden uitsluitend die persoonsgegevens gevraagd die van belang zijn voor de afhandeling van de inschrijving in de breedste zin van het woord. Hierbij kan het gaan om:

  • Versturen van de nieuwsbrief
  • Communicatie tussen Netwerk leden
  • Uitnodiging voor Netwerk activiteiten
  • Verspreiding van Netwerk documenten (alleen van leden)

Wij verwerken van u de volgende gegevens:

Voor- en achternaam; Organisatie; Functie en E-mailadres

Op de website vermelden wij alleen de voor- en achternaam, organisatie en functie. Het e-mailadres wordt niet vermeld.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. Persoonsgegevens worden ook niet intern gedeeld, tenzij vooraf om toestemming is gevraagd. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Bewaartermijn

Netwerk WaterHeritage bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard en uitsluitend gebruikt voor statistische analyse.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. U kunt dan contact met ons op nemen via info@waterheritage.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dat kan via info@waterheritage.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018