Team

De stichting bestaat uit erfgoedspecialisten met achtergrond of ervaring in de architectuur-, stedenbouw-, en landschapshistorie, archeologie, fysische geografie, planologie, landschapsarchitectuur, communicatie,  ICT,  mediatie en procesmanagement.

 

Kernteam

Alette website

Alette van den Hazelkamp (1978) studeerde historische geografie (MA) en aardwetenschappen (BSc) aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 2004 heeft ze bijgedragen aan diverse cultuurhistorische inventarisaties en effectenstudies op het gebied van watererfgoed in Zeeland, het rivieren- en IJsselgebied. Dit heeft geresulteerd in diverse rapportpublicaties. Tussen 2009 en 2012 woonde en werkte Alette als archeologe in San Diego, USA.

Alette interesseert zich voor historische landschapsontwikkeling in brede zin. Daarnaast structureert ze graag en heeft ze aandacht voor systematiek en methodologie.

Foto Colette

Colette Cramer (1982) studeerde architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ze heeft tijdens haar studie en als freelancer onderzoek gedaan naar herbestemming, industrieel erfgoed en stedelijke- en sociale vernieuwingen.

Colette houdt zich bezig met verschillende projecten waarbij ze zich richt op de stedenbouw  en water gerelateerde gebouwen.

GerhardMark website

GerhardMark van der Waal (1947) promoveerde in architectuurhistorie. Vijftig jaar leefde GM in Zuid-Afrika en nam hij actief deel aan de transformatie van dat land (vroege jaren negentig). Hij remigreerde in 2001 naar Nederland en gaf leiding aan grote cultuurhistorische projecten.

GM coördineert en geeft richting aan projecten.

 

Henk-Jan_colour

Henk Jan Derksen (1957) studeerde Erfgoed van Stad en Land aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Na jaren actief te zijn geweest op vlak van ICT en openbaar bestuur is Henk Jan in 2001 overgestapt naar het werkveld van zijn passie: cultureel erfgoed. Hij werkt als freelance adviseur en onderzoeker en is hogeschooldocent en cursusleider Monumentenzorg / Erfgoed & Ruimte bij de Hogeschool Utrecht.

Het verband tussen het historisch cultuurlandschap met water en de bebouwing vormen voor Henk Jan de inspiratiebron voor ruimtelijke kwaliteit in de leefomgeving.

Nelleke Manschot_v

Nelleke Manschot (1982) studeerde Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (MA) en Tuin- en landschapsinrichting (BSc) aan Larenstein te Velp. Van 2012 tot 2014 is ze via Hoogheemraadschap van Delfland betrokken geweest bij het inventariseren en waarderen van waterschapserfgoed. Dit heeft onder andere geresulteerd in Beleid voor Cultuurhistorisch Vastgoed.

Naast haar persoonlijke interesse voor waterwerken, het rivierengebied en polderlandschappen heeft Nelleke ruim 10 jaar ervaring als ontwerper en adviseur met  integrale gebiedsopgaven. Ook is ze sinds 2014 als redacteur betrokken bij Tijdschrift Monumenten.

 

Projectmedewerkers

Edwin-Raap_kleur (2)

Edwin Raap (1969) studeerde sociale-geografie en specialiseerde zich als historisch-geograaf. Hij heeft een ruime ervaring opgebouwd in de erfgoed- en natuurbeschermingswereld en bezit een groot netwerk. Als projectleider bij Landschapsbeheer Nederland heeft hij diverse landelijke projecten op de kaart gezet. Als onderzoeker heeft hij meegewerkt aan het gedenkboek van het voormalige Waterschap Salland, dat is opgegaan in het huidige Groot Salland.

Edwin houdt zich bezig met verschillende projecten op het snijvlak van landschap, erfgoed en water.

Irina website

Irina Churylova (1985) studeerde landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft onderzoek gedaan naar historische waterbuurten en werkt momenteel aan inventarisatie van tastbare cultuurhistorie langs de Zeeuwse waterkeringen.

Irina focust zich inhoudelijk vooral op landschapsanalyse en veldonderzoek. Daarnaast richt ze zich op de externe communicatie.

Jos Cuijpers

Jos Cuijpers (1953) studeerde Bouwkunde  aan de TU Eindhoven, afstudeerrichting stedenbouw. In 1981 startte hij Cuijpers Advies, een adviesbureau op het gebied van erfgoed en ruimtelijke ordening. In de loop der jaren heeft hij een ruime ervaring opgebouwd in de erfgoed- en de r.o.-wereld en vele projecten geleid op het grensvlak van die beide disciplines. Ook vele cultuurhistorische onderzoeken, ruimtelijke ontwerpen, en beleidsadviezen van zijn hand zagen het licht.

In 2012 verscheen zijn boek “Geld verdienen met erfgoed”, over het opzetten van projecten met erfgoedtoerisme, de valkuilen en de mogelijkheden. Over dit onderwerp heeft hij vele lezingen gegeven in binnen- en buitenland.

 

Luc Timmermans - Portret

Luc Timmermans (1988) studeerde bouwkunde aan de TU Delft en erfgoedstudies aan de VU. Hij deed onder andere onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit van het Julianakanaal, de geschiedenis van het herbestemmen van industrieel erfgoed en werkte mee aan een onderzoek naar de Deltawerken. Luc is altijd op zoek naar kwaliteiten en kansen die de bestaande context biedt voor ruimtelijke opgaven.

Rutger Noorlander

Rutger Noorlander (1987) heeft Sociale Geografie en Planologie BSc. en Erfgoedstudies MA gestudeerd aan de VU.

Rutger is een eigentijdse erfgoedprofessional met een achtergrond in sociale geografie en planologie, met name in stadsgeografie en stedelijke economische ontwikkeling. In deze veranderende tijd ziet hij de noodzaak van een nieuwe omgang met erfgoed. Onder meer richt hij zijn aandacht op duurzaamheid, de omgang met erfgoed en oude constructies en hun betekenis in een veranderende samenleving.

Sterre

Sterre Brummel (1986) studeerde Kunst- en Architectuurgeschiedenis BA, Landschapsgeschiedenis MA aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Sterre is sinds 2013 werkzaam in het cultuurhistorisch veld en werkt voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ze heeft onderzoek gedaan naar 19e-eeuwse landschapsparken in Noord Nederland en het beheer en gebruik van gemeenschappelijke buurgronden op de Noordoost Veluwe. Sterre houdt van een interdisciplinaire erfgoedbenadering en wil graag bewustwording en kennisdeling stimuleren bij een ieder die zich met watererfgoed en landschap bezighoudt. In haar vrije tijd is ze bestuurslid bij de K.N.O.B.