Leden

Het netwerk bestaat uit erfgoedspecialisten met achtergrond of ervaring in de architectuur-, stedenbouw-, en landschapshistorie, archeologie, bouwkunde fysische geografie, planologie en landschapsarchitectuur.

Organisatie lidmaatschap

Coup

Dorp, Stad en Land

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Libau

Royal HaskoningDHV

Witteveen+Bos

Persoonlijk lidmaatschap

Sander van Alphen – Beleidsmedewerker erfgoed, MOOI Noord-Holland

Willem de Bruin – Projectleider bescherming Hollandse Waterlinies, Provincie Utrecht

Esther Bosman – Directeur Water bij Ramboll

Arjan Conijn – Specialist landschap, erfgoed en historische hoogwaterbescherming, Witteveen + Bos

Colette Cramer – architectuurhistorica

Jos Cuijpers – stedenbouwkundige en architect, Cuijpers Advies / Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling

Mirte van Geffen – archeoloog / adviseur cultuurhistorie, Libau

Willem van der Ham – zelfstandig onderzoeker en publicist historische projecten

Alette van den Hazelkamp – Coördinator Bovengronds Erfgoed en Beleidstrajecten, Vestigia

Emmy Hiemstra – beleidsadviseur, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Wilko Koning – programma-manager, Waternet

Maarten Koppen – adviseur Water en Ruimte, Waterschap Rivierenland

Remco Lots – beheerder Kunstwerken en Cultuurhistorie, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Tilly Macleane – Urban Producer, COUP / Projectontwikkelaar bij BlueCity

Rutger Noorlander – sociaal geograaf

Martijn Oosterhuis – adviseur stedenbouwkundige kwaliteit, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Ingrid Oud – Adviseur Watererfgoed, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hans Pluckel – Erfgoedcommissie gemeente Haarlemmermeer, voorzitter van de Vrienden van de Cruquius en lid van het bestuur van de Vereniging van Waterstaatsgeschiedenis

Edwin Raap – Senior Adviseur/Onderzoeker Landschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Netwerker Programmabureau Erfgoed Deal

Henk van Schaik – Water & Heritage Ambassador, ICOMOS Nederland

Anne Schopman – projectleider cultuurhistorie / recreatie, Waternet

Bart Schultz – Prof. Em., Land and Water Development IHE Delft

Leendert Visser – Beleidsadviseur voor o.a. cultuurhistorie, Waterschap Noorderzijlvest

Herman Waterbolk – architectuurhistoricus / erfgoedadviseur, Libau

Clarion Wegerif – communicatieadviseur, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden