Visie en missie

Netwerk WaterHeritage werkt samen met erfgoedspecialisten die de kansen van het watererfgoed voor de Nederlandse samenleving ziet. Vanuit deze motivatie willen wij onze expertise inzetten en samen met burgers en organisaties deze kansen aangrijpen. Concreet betekent dat: overzicht scheppen, erfgoed duiden, benutten en bruggen bouwen. Het netwerk wil ervoor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van het watererfgoed wordt gewaardeerd, beleefd en benut.

Onze visie luidt: Watererfgoed speelt een centrale rol in de leefomgeving van Nederland. Het vertelt ons waar we vandaan komen en kan ervoor zorgen dat we Nederlandse landschappen kunnen blijven waarderen.

Overzicht scheppen: WaterHeritage wil het watererfgoed in al haar verscheidenheid (archeologisch, bouwkundig en landschappelijk) systematisch en gebiedsgericht in beeld brengen. Zo willen wij de kennis vanuit historische bronnen breed toegankelijk maken. Op deze manier ontstaan nieuwe coalities die het watererfgoed op creatieve manier bij hun activiteiten inzetten.

Netwerk WaterHeritage wil dit bereiken door een grote verscheidenheid aan professionals bij elkaar te brengen en te stimuleren met elkaar samen te werken, en een jaarlijkse bijeenkomst te organiseren. Via sociale media en een platform/website wordt doorlopende aandacht gegeven aan watererfgoed in projecten en ontwikkelingen.