Visie en missie

Stichting WaterHeritage werkt samen met erfgoedspecialisten die de kansen van het watererfgoed voor de Nederlandse samenleving ziet. Vanuit deze motivatie willen wij onze expertise inzetten en samen met burgers en organisaties deze kansen aangrijpen. Concreet betekent dat: overzicht scheppen, erfgoed duiden, benutten en bruggen bouwen. Zo willen wij ervoor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit van het watererfgoed wordt gewaardeerd, beleefd en benut.

Onze visie luidt: watererfgoed speelt een centrale rol in de leefomgeving van Nederland.

Overzicht scheppen: WaterHeritage wil het watererfgoed in al haar verscheidenheid (archeologisch, bouwkundig en landschappelijk) systematisch en gebiedsgericht in beeld brengen. Zo willen wij de kennis vanuit historische bronnen breed toegankelijk maken.

Erfgoed duiden: Verhalen van vorige generaties brengen het watererfgoed tot leven. WaterHeritage zoekt samen met omwonenden en betrokken organisaties naar het menselijk gezicht van deze cultuurhistorie.

Benutten en bruggen bouwen: WaterHeritage wil geïnteresseerde burgers en organisaties die met watererfgoed te maken hebben met elkaar verbinden. Dit willen wij onder andere doen door lezingen te houden, symposia te organiseren, digitale faciliteiten te ontwikkelen, etc. Op deze manier ontstaan nieuwe coalities die het watererfgoed op creatieve manier bij hun activiteiten inzetten.

 

Doel en Waarden

Stichting WaterHeritage wil bijdragen aan de versterking van de rol van het watererfgoed in de leefomgeving en samenleving. Dit willen we doen door het erfgoed grotere bekendheid te geven, het beleefbaar te maken voor de bewoners en bruikbaar voor de toekomst.

Toegewijd en betrokken: Onze passie voor het watererfgoed is zichtbaar in onze betrokkenheid bij bewoners, gebruikers, eigenaren, beheerders, overheden en het erfgoed. We zijn gedreven om het maatschappelijk rendement van het erfgoed concreet te maken.

Open en creatief: Wij zijn leergierig en staan open voor nieuwe ideeën. We willen onze expertise over het watererfgoed voortdurend verdiepen en verbreden. Door actief andere disciplines te betrekken zijn we in staat om met vernieuwende, creatieve, oplossingen te komen.

We werken met jonge erfgoedspecialisten en willen dat blijven doen. Wie bij het watererfgoed is betrokken en een goed idee heeft kan bij ons dynamische en open netwerk aanhaken.

Professioneel en betrouwbaar: WaterHeritage is een onafhankelijke stichting en werkt met deskundigen. Onze projecten zijn resultaat- en doelgericht en creëren oplossingen. Wij komen onze afspraken na.

Toekomstgericht: Wij willen op een duurzame wijze een bijdrage leveren aan de toekomst van het watererfgoed in Nederland. We zoeken daarom geen kortstondige resultaten.