Verslag bijeenkomst Dordrecht 3 juni

Op 3 juni organiseerde Netwerk WaterHeritage in samenwerking met de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis een bijeenkomst in Dordrecht. Dordrecht is een van de cases in het project Stadsgenese. Genese betekent letterlijk ‘wording’ of ‘ontstaan’. Elke plek wordt gekenmerkt door de wisselwerking tussen het natuurlijke systeem van bodem, water (de abiotische factoren) en de levende (biotische) factoren. Kennis van het watererfgoed en de waterstaatkundige ontwikkeling van een gebied biedt houvast...
More

Verslag online bijeenkomst 26 november 2021

Helaas lieten de omstandigheden het op het laatste moment niet toe een fysieke netwerkbijeenkomst te houden in Utrecht, maar hopelijk houden we dat nog tegoed voor later! Met een opkomst van ruim 20 deelnemers  hebben we naar de lezing van Willem van der Ham over zijn boek ‘Reuzenarbeid’ en twee pitches geluisterd. Daarnaast hadden we weer een gelegenheid om te netwerken. Onze nieuwe voorzitter Arjan Conijn opende de bijeenkomst. Met deze nieuwe rol wil hij graag doorgaan met het verbi...
More

Verslag online Netwerkbijeenkomst Netwerk WaterHeritage 5 maart 2021

Inmiddels hebben we ons tweede netwerkbijeenkomst online gehad, op wederom een zonnige vrijdagmiddag. Met een mooie opkomst van ruim 35 mensen hadden we weer een aantal pitches en de gelegenheid om te netwerken in kleine groepjes tijdens de ‘breakout rooms’. Tijdens de introductie van Martijn Oosterhuis legde hij de nadruk op het netwerk dat steeds omvangrijker en diverser wordt. Gezien de mooie opkomst laat zien dat er veel belangstelling is voor het watererfgoed. De link tussen water...
More

Verslag Netwerkbijeenkomst – 7 februari 2020 Deventer

Op vrijdag 7 februari 2020 vond ons vierde netwerkbijeenkomst plaats in Deventer, waar we met ruim 40 deelnemers te gast waren bij netwerklid Arjan Conijn, werkzaam bij Witteveen + Bos. We werden verwelkomd door directeur Karin Sluis. Zij vertelde over het 75-jarig bestaan van de organisatie in Deventer en dat het thema water al vanaf het begin geworteld zit in de projecten die ze uitvoeren. Het volle programma werd geopend door Keynote spreker Maurits Ertsen (Universitair hoofddocent TUD...
More

Verslag Ronde Tafel Water and Heritage International Amsterdam Water Week – 4 november 2019

Op 4 november j.l. werd tijdens de International Amsterdam Water Week een Ronde Tafel gesprek gevoerd tussen water deskundigen en cultureel erfgoed experts. De dialoog, georghaniseerd door ICOMOS Nederland, werd geleid door Professor Kenzo Hiroki, de Water gezand van Japan in het VN High Level WATER Panel. Aan de dialoog namen deel o.a. Henk van Schaik, Water en Erfgoed ICOMOS Nederland; Diederik Six Water Gezand ICOMOS Nederland; Prof. Carola Hein, Chair History of Architecture and Urban Develo...
More

Verslag Netwerkbijeenkomst – 13 september 2019

Op vrijdag 13 september 2019 vond alweer de derde netwerkbijeenkomst plaats. Deze keer waren we te gast bij netwerklid Anne Schopman van Waternet, projectleider cultuurhistorie en recreatie. Zij heeft sinds 4 jaar het project ‘Erfgoed in Beeld’ onder haar hoede. De afgelopen jaren is in dit project de nadruk van inhoudelijk historisch onderzoek naar communicatie naar buiten verschoven. Martijn Oosterhuis opende de middag met een welkom, een positieve stand van zaken van het netwerk en een...
More