Netwerkdag Lopiker- en Krimpenerwaard, 12 april 2024

Met een wandeling naar piekberging De Hooge Boezem en inspirerende sprekers over boeren, natuur en toekomst van het veenweidegebied was het een geslaagde netwerkdag. De tentoonstelling in het historische museumgemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht was een mooi startpunt voor levendige discussies over de toekomst van veenweidegebieden. Over twee dingen was iedereen het eens: kennis van de historische ontwikkeling van het landschap blijkt essentieel om de opgaven van de toekomst vorm te geven. En: een bezoek aan het museumgemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht en het prachtige veenweidegebied rondom de Vlist valt zeer aan te bevelen. https://www.gemaalhaastrecht.nl/

Biologisch boeren op het veen Biologische boer Jan de Goeij vertelde welke weg hij en zijn familie heeft afgelegd van gangbaar naar biologische natuurboerderij. De  familie boert al sinds 1700 in Reeuwijk. Sinds enkele jaren boeren zij met een biologische melkveehouderij en natuurbeheer. De familie heeft daarbij behoorlijk wat bureaucratische hobbels moeten overwinnen, maar de samenwerking met provincie en gemeente verliep goed. Met het rijk was het een ander verhaal. Volgens Jan de Goeij moet de liefde voor de natuur echt in je zitten om biologisch te boeren en zijn zoon en kleinzoon zijn in die zin waardige opvolgers. Boeren in hun omgeving zagen de De Goeijs eerst als een soort verraders, maar nu zijn ze soms jaloers dat zij die stap niet hebben gemaakt.  Wat het uiteindelijk waard maakt zijn de jonge grutto’s op zijn schoorsteen en de rietorchis op zijn land. U kunt de natuurboerderij met boerderijwinkel bezoeken: https://www.hoeve-stein.nl

Natuurontwikkeling door peilbeheer In de Krimpenerwaard worden de laagste delen van de polder waar de meeste bodemdaling plaatsvindt aan elkaar geschakeld tot een zone voor natuurontwikkeling, vertelt Michel van Cappellen, projectleider bij het Zuid-Hollands Landschap. Door het peil daar te verhogen wordt de bodemdaling tegen gegaan en kan de biodiversiteit zich herstellen. Voor natuurontwikkeling in het veenweidegebied heb je de samenwerking tussen natuurbeheerder en boeren nodig. Een natuurbeheercollectief ondersteund boeren die bijdragen aan het natuurbeheer. Zie hier de presentatie. https://veenweidenkrimpenerwaard.nl

Woningbouw opgave in het veenweidegebied Gerdien Tober voorzitter van de Het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht nam ons mee in de geschiedenis van woningbouwprojecten Westergouwe en het Vijfde dorp in Zuidplaspolder. Als respectievelijk wethouder Ruimtelijke Ordening in de toen nog zelfstandige gemeente Moordrecht en later als hoogheemraad van het Hoogeheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard was ze betrokken bij deze opgaven. Beide woningbouwprojecten riepen en roepen nog steeds veel vragen op. De roerige watergeschiedenis en de verre van egale bodem (er zijn grote verschillen in diepte in de Zuidplaspolder) hielpen Dit soort opgaven dwong waterschappen zich actief te gaan bemoeien met ruimtelijke ordening. Dit beaamt ook Els Otterman  Hoogheemraad van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) in haar presentatie. Volgens Els en Gerdien werkten veel waterschappen al ‘water & bodem sturend’ voor deze term recent in zwang kwam.  HDSR heeft verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om water & bodem sturende ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren. Zie hier de presentatie.

De dag sloten we af met twee pitches. John Steegh van Stichting Historisch Platform Dordrecht hield een pitch over de verhoefslaging van dijken vóór 1795 en de fysieke herinneringen daaraan. De tweede pitch was van Peter Laarakker van Stichting De Hollandse Cirkel over Geodesie en Geo-informatie.