3 juni – Netwerkbijeenkomst i.s.m. Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis

Op vrijdagmiddag 3 juni organiseert netwerk WaterHeritage samen met Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis een workshop. In Dordrecht werken we samen met de gemeente Dordrecht en waterschap Hollandse Delta aan een inspirerend programma waarin we onze historische waterkennis in een praktijkcasus gaan inzetten. We maken hierbij gebruik van de stadsgenese aanpak die recent door RCE en STOWA is ontwikkeld. Houd deze middag dus vrij om fysiek naar Dordrecht te komen voor een i...
More

Verslag online bijeenkomst 26 november 2021

Helaas lieten de omstandigheden het op het laatste moment niet toe een fysieke netwerkbijeenkomst te houden in Utrecht, maar hopelijk houden we dat nog tegoed voor later! Met een opkomst van ruim 20 deelnemers  hebben we naar de lezing van Willem van der Ham over zijn boek ‘Reuzenarbeid’ en twee pitches geluisterd. Daarnaast hadden we weer een gelegenheid om te netwerken. Onze nieuwe voorzitter Arjan Conijn opende de bijeenkomst. Met deze nieuwe rol wil hij graag doorgaan met het verbi...
More

Verslag online Netwerkbijeenkomst Netwerk WaterHeritage 5 maart 2021

Inmiddels hebben we ons tweede netwerkbijeenkomst online gehad, op wederom een zonnige vrijdagmiddag. Met een mooie opkomst van ruim 35 mensen hadden we weer een aantal pitches en de gelegenheid om te netwerken in kleine groepjes tijdens de ‘breakout rooms’. Tijdens de introductie van Martijn Oosterhuis legde hij de nadruk op het netwerk dat steeds omvangrijker en diverser wordt. Gezien de mooie opkomst laat zien dat er veel belangstelling is voor het watererfgoed. De link tussen water...
More

Verslag Netwerkbijeenkomst – 7 februari 2020 Deventer

Op vrijdag 7 februari 2020 vond ons vierde netwerkbijeenkomst plaats in Deventer, waar we met ruim 40 deelnemers te gast waren bij netwerklid Arjan Conijn, werkzaam bij Witteveen + Bos. We werden verwelkomd door directeur Karin Sluis. Zij vertelde over het 75-jarig bestaan van de organisatie in Deventer en dat het thema water al vanaf het begin geworteld zit in de projecten die ze uitvoeren. Het volle programma werd geopend door Keynote spreker Maurits Ertsen (Universitair hoofddocent TUD...
More