Martin Berendse en Paul Brood, Historische wateratlas NL | De drijvende kracht van Nederland

Martin Berendse en Paul Brood noemen zich de kaartmannetjes. Beide oud-medewerkers van het Nationaal Archief dragen met recht die naam: de Historische Wateratlas NL is hun vierde historische atlas die in korte tijd verscheen. Paul Brood heeft volop de tijd: hij is met pensioen en is blijkbaar bezig ideeën, die hij als archivaris en hoofd publiekszaken kreeg en werden aangedragen, in rap tempo uit te voeren. Oud-rijksarchivaris Berendse is nog wel actief als directeur van de Openbare Bibliotheek...
More

Verslag bijeenkomst 18 november Delft

Op 18 november organiseerde netwerk WaterHeritage een zeer goedbezochte netwerkbijeenkomst in Delft. Het programma die middag was rijk aan informatie. De deelnemers kwamen in aanraking met een bonte variatie aan onderwerpen. Bij het Hoogheemraadschap van Delfland, waar we zeer gastvrij werden ontvangen, vertelde historisch cartograaf Cor Nonhof over de verbluffend mooie kaart van Delfland uit 1712. Cor onderzocht hoe precies de gebroeders Kruikius of Cruquius dit hoogheemraadschap hebben gekart...
More

Wisseling van de wacht – nieuw leven voor de Hollandse Waterlinies – Eric Luiten, Fred Feddes, Yttje Feddes, Marc Nolden, Mark Hendriks, Bernard Colenbrander, Martine Bakker, JaapJan Berg, Peter-Paul Witsen

Het ankerproject van de nota Belvedere uit 1999 was de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bij de uitwerking ervan, Panorama Krayenhoff (2004), werd het adagium van de nota, ‘Behoud door ontwikkeling’, op fascinerende wijze in praktijk gebracht. Er verschenen studies over de waterlinie en het belang en de betekenis van de sterk vervallen verdedigingslinies kwam in de belangstelling te staan, niet alleen vanwege de sterke relatie met de geschiedenis van Nederland maar ook en juist hoe je zulke gordels ...
More

Nico de Jonge, landschapsarchitect – luisterrijk cultuurlandschap – Yvonne Horsten-van Santen,

Ik kwam het eerst met Nico de Jonge in aanraking bij de Volkeraksluizen bij Willemsstad. Er lag daar een verwilderd en verwaarloosd bos zoals je wel aantreft bij landgoederen. Nico de Jonge hoort bij de stille vormgevers van Nederland. Hij drukte zijn stempel eigenlijk wat indirect op het landschap, maar zonder dat je beseft vertoef je toch behoorlijk vaak in landschappen van De Jonge. De Jonge is vormgever van het nieuwe deltalandschap. De veel verkondigde opvatting dat er bij de grote twintig...
More

De dam bij Wijk en het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen – A.A.B. van Bemmel, K.M. Cohen, J. van Doesburg, T. Hermans, J.H. Huiting, J. Renes en K. van Vliet (redactie)

Negenhonderd jaar geleden – 1122-2022 – werd besloten de (Kromme) Rijn bij Wijk bij Duurstede af te dammen. Met de aanleg van de dam werd de Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk geheel gesloten. Het land in de lage broeklanden achter de dijk kon nu worden ontgonnen voor de landbouw. Zonder dam, zonder dijk en zonder ontginning zou het Kromme Rijngebied er tegenwoordig heel anders uitzien. Het boek beschrijft hoe het landschap er vóór de afdamming uitzag, waar mensen toen woonden en hoe zij het ...
More

Wierdenlandschap – Ben Westerink

Groningen heeft meer dan 700 wierden gekend, kunstmatige woonheuvels die elders terpen of hillen worden genoemd. Veel van die wierden zijn geheel of gedeeltelijk afgegraven. Niettemin wordt het Hogeland van Groningen er nog steeds door gekenmerkt. De woongebieden zijn al geruime tijd in trek bij archeologen. Een van Nederlands bekendste archeologen, Albert Egges van Giffen, deed in de eerste helft van de twintigste eeuw baanbrekend onderzoek. Johan van Veen, klokkenluider van de watersnoodramp ...
More

Friese Dijken – Els van der Laan-Meijer, Jelmer Bokma, Meindert Schroor, Willemieke Ottens

Het omvangrijke Friese dijksysteem, van zeedijk tot polderdijk, van zomer- en winterdijk, van dromer, waker tot slaper, is uniek in Nederland en vormt de ruggengraat van het Friese cultuurlandschap. De dijken hebben een belangrijke functie bij de bescherming tegen het water, zijn belangrijke lintvormige elementen in het landschap en vormen een samenhangende erfgoedstructuur met de terpen en middeleeuwse kerken en het watererfgoed van gemalen, molens en sluizen. Het zeer rijk geïllustreerde b...
More

Wij en het water, Een Nederlandse geschiedenis – Lotte Jensen

Drijvende wiegjes, waterwolven, een vinger in de dijk – wat zeggen de verhalen van de strijd tegen het water over ons? Lotte Jensen doet een poging om ons dit te vertellen. De uitgever meldt: Eeuwenlang hebben de Nederlanders een strijd tegen het water gevoerd. Vele malen wisten we de waterwolf te temmen, maar minstens zo vaak kregen we te maken met verwoestende overstromingen. Denk aan de Sint-Elisabethsvloed van 1421 of de watersnoodramp van 1953. In de culturele verbeelding van dit soort ca...
More