Verslag Ronde Tafel Water and Heritage International Amsterdam Water Week – 4 november 2019

Op 4 november j.l. werd tijdens de International Amsterdam Water Week een Ronde Tafel gesprek gevoerd tussen water deskundigen en cultureel erfgoed experts. De dialoog, georghaniseerd door ICOMOS Nederland, werd geleid door Professor Kenzo Hiroki, de Water gezand van Japan in het VN High Level WATER Panel. Aan de dialoog namen deel o.a. Henk van Schaik, Water en Erfgoed ICOMOS Nederland; Diederik Six Water Gezand ICOMOS Nederland; Prof. Carola Hein, Chair History of Architecture and Urban Development, TU Delft; Hans Bleumink, Overland Consultants; Maarten Ouboter, WaterNet; Esther Bosman, Water Heritage Network; Professor Kalanithy Vairavamoorthy, CEO IWA; Monica Dütting NMF; Arend Kolhoff, MER Commissie.

Na een inleiding door Henk van Schaik over het initiatief van ICOMOS Nederland om de betekenis van water gerelateerd erfgoed voor de wateropgaven van nu te onderzoeken en beschikbaar te maken aan planvorming en beleidsontwikkelingsprocessen, en het besluit van ICOMOS daartoe een International Scientific Committee te starten presenteerden de deelnemers hun activiteiten betreffende water gerelateerd cultureel erfgoed. Enkele punten uit het gesprek:

  1. Er is een veelheid en grote spreiding van en rijkdom aan water gerelateerd cultureel erfgoed, zowel materieel, conceptueel als spiritueel maar ook geografisch en cultureel.
  2. Het belang van publieksvoorlichting en onderwijs werd benadrukt. MetaMeta bood aan webinars te willen organiseren.
  3. Om de betekenis van water gerelateerd cultureel erfgoed voor de wateropgaven van vandaag en morgen te agenderen werd als piketpaaltje voorgesteld de VN SDG conferentie in 2023. Om dit te bereiken zijn op national niveau dialogen essentieel. Aan deze dialogen is deelname van jonge water en erfgoeddeskundigen en – experts essentieel.
  4. Ten behoeve van de opbouw van interesse is het essentieel een helder verhaal te ontwikkelen (NARRATIVE), en gebruik te maken van ‘big data’.
  5. De ontwikkeling van onderwijs- en trainingsprogramma’s is essentieel.

Tijdens het diner werd het boek “Adaptive strategies for water heritage, past, present and future” waarin 21 artikelen over Water and Cultural Heritage uitgegeven door Springer (Editor Carola Hein) aangeboden aan Henk Ovink en Professor Kenzo Hiroki, respectievelijk Special Water Envoy voor Nederland en voor Japan.