Verslag Netwerkbijeenkomst – 5 april in Utrecht

Onze tweede netwerkbijeenkomst vond vrijdag 5 april plaats in het centrum van Utrecht. We verwelkomden ca. 25 geïnteresseerden bij de Vrijwilligers Centrale Utrecht. Het pand was van 1896 tot 1936 een van de twintig De Gruyter-winkels in Utrecht. De mooie wanddecoraties bij de ingang herinneren nog aan deze tijd.

Bestuursleden Esther Bosman, Alette van den Hazelkamp en Martijn Oosterhuis startten de middag met een korte toelichting over waar het netwerk voor staat, wat we doen, welke ideeën in het verleden zijn opgepakt, een oproep voor ideeën in de toekomst en de financiële toekomstvisie. De komende tijd zullen er organisaties worden benaderd voor donaties en er wordt nagedacht over een lidmaatschapsvorm.

Daarna werd het stokje overgedragen aan de vier pitchers van de middag. Als eerste vertelde Suzanne Loen over haar onderzoek Thirsty Cities in Bandung, Indonesië. In deze textiel producerende stad ligt een van de meest vervuilde rivieren ter wereld. Watervoorziening is dan ook een groot probleem. Haar onderzoek focust zich op de watervoorziening als zichtbare drijfveer voor ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit.

Vervolgens gaf Sandra Fatoric een toelichting op haar onderzoek naar het veiligstellen van erfgoed in tijden van klimaatsverandering. Hoe en waarom moet er in de toekomst rekening worden gehouden met klimaatveranderingen bij cultureel erfgoed? Door middel van een online vragenlijst hoopt ze meer inzicht te krijgen in de uitdagingen en behoeften die er op dit vlak bestaan.

Edwin Raap liet zien hoe in een pilot in de gemeente Heiloo door middel van een landschapsbiografie tezamen met bewoners een toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voor de omgevingsvisie werd opgesteld. Door te kijken naar de landschapskwaliteiten werden breedgedragen ontwerpprincipes bepaald.

Tenslotte vertelde Jeroen Bakker over de restauratie van het rijksmonument Gemaal van Sasse in Grave. Het gemaal is ontworpen door een voorganger van Royal HaskoningDHV: Hasselt & De Koning. De restauratie is een grote operatie geweest waarbij o.a. de pompen zijn ge-upgrade en een vispassage is aangebracht. Het eindresultaat is nu iedere laatste zondag van de maand te bewonderen.

Het tweede deel van de middag stond in het teken van het herstel van de Catharijnesingel. Edsard Kylstra van gemeente Utrecht liet eerst in een introductie de geschiedenis van de Catharijnesingel zien: het ontstaan, de gedeeltelijke demping rond 1970 en nu weer het openleggen van de singel. Daarna kregen we in een heerlijk voorjaarszonnetje meer uitleg langs de singel waarin verder het ontwerp van de singel en oevers, de restanten van de hoofdpoort van het kasteel Vredenburg en het nieuwe Hoog-Catharijne aan bod kwam.

Tijdens de afsluitende borrel op de altijd levendige Mariaplaats werden online kenniskaarten met elkaar gedeeld en besloten deze te koppelen. Zo hoort een netwerkdag te zijn!