Het stroomgebied van de Dommel, een landschapsbiografie - Ger van den Oetelaar e.a. (red.)

Auteur: Willem van der Ham

De landschapsbiografie is tegenwoordig een populair genre. Soms zijn ze oppervlakkig en heb je er maar weinig aan en lijken ze rap tempo te zijn gemaakt, zoals Atlas van de Schie en diverse landschapsbiografieën die door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zijn gemaakt. De landschapsbiografie van de Dommel is echter een gedegen stuk werk dat gelijkt op de biografie van een groot staatsman, zo kloek en gedegen. Een lijvig werk van drie delen dat het definitieve verhaal over de Dommel in woord en beeld vertelt en dat gedegen is gedocumenteerd. De Dommel ontspringt in de Belgisch Kempen, loopt dwars door Noord-Brabant en komt uit bij ’s Hertogenbosch in de Dieze. Duidelijk blijkt hoe rijk dit gebied is aan natuur en cultuurhistorie.

Zelf kom ik vaak in Eindhoven en dan merk je direct hoe gevarieerd het landschap is en was en welke functie het riviertje had en heeft. Zo vormde De Dommel het hart van een industriegebied dat nabij het huidige Van Abbemuseum was gelegen. Tegenwoordig is de Dommel de spil van het Van Gogh Nationaal Park in oprichting. Bij de verdere vormgeving en uitwerking van dit park zal deze landschapsbiografie ongetwijfeld goed gebruikt worden. Elk gebied van waarde gun je een dergelijke landschapsbiografie. Laat het een voorbeeld zijn!

Uitgeverij Pictures Publishers