Gerealiseerde projecten

 

  • Manifest Waterschapsmonumenten: De schatten van het waterschap, i.s.m. de Algemene Waterschapspartij. Manifest Waterschapsmonumenten (2016)
  • Watererfgoed in beeld: omschrijvingen van 50 cultuurhistorische objecten voor Waternet en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (2015). Naar aanleiding van het project is een artikel voor tijdschrift Monumenten geschreven: Watererfgoed voor iedereen!
  • Rapport: VERLANDE MOOYE KEENE, Cultuurhistorische studie naar aanwezigheid van eeuwkanten in het Keenehavengebied (2015)
  • Flyer Erfgoedagenda Waterschapsverkiezingen (2015)
  • Advies symposium Kampen Te Kampen met erfgoed & water 31 oktober (2014)
  • Steunbetuiging dijkbehoud Uitdam (2014)