Projecten

Met de projecten WaterWerkenWiki en Stad & Water combineert Stichting Water Heritage de thema’s water, erfgoed, ruimtelijke ordening en maatschappij.

WaterWerkenWiki (WWW) is een gebruiksvriendelijke open-data erfgoedwebsite, enerzijds gericht op het bundelen en ontsluiten van de beschikbare data van ambtelijke en professionele organisaties, anderzijds gericht op het stimuleren en versterken van kennisdeling door erfgoedliefhebbers, omwonenden en oud-werknemers van waterschappen.

Stad & Water richt zich op het versterken van de waarde en betekenis van het watererfgoed in het stedelijk gebied,  met als uiteindelijk doel het  vergroten van het waterbewustzijn bij een breed publiek.