3 juni – Netwerkbijeenkomst i.s.m. Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis

Op vrijdagmiddag 3 juni organiseert netwerk WaterHeritage samen met Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis een workshop. In Dordrecht werken we samen met de gemeente Dordrecht en waterschap Hollandse Delta aan een inspirerend programma waarin we onze historische waterkennis in een praktijkcasus gaan inzetten. We maken hierbij gebruik van de stadsgenese aanpak die recent door RCE en STOWA is ontwikkeld. Houd deze middag dus vrij om fysiek naar Dordrecht te komen voor een inspirerende middag!

Het definitieve programma delen we later. 

Aanmelden kan via: info@waterheritage.nl