4 juni

Netwerkbijeenkomst i.s.m. Vereniging van Waterstaatsgeschiedenis – Boekpresentatie ‘Consensus en conflict’ van Milja van Tielhof

Ons volgend netwerkbijeenkomst staat in het teken van bestuurshistorisch erfgoed.
Milja van Tielhof zal haar nieuwste boek ‘Consensus en conflict, Waterbeheer in de Nederlanden 1200-1800’ presenteren en wordt het aangeboden aan de voorzitter van de Unie van Waterschappen Rogier van der Sande.

Wanneer: Vrijdagmiddag 4 juni 15 -17 uur
Waar: Online via Zoom

Programma

  • 14:50-15:00 Aanvang
  • 15:00-15:10 Introductie bestuur Vereniging van Waterstaatsgeschiedenis en Netwerk WaterHeritage
  • 15:10-15:30 Lezing boek Milja van Tielhof ‘Consensus en conflict, een nieuwe synthese over het Nederlandse waterbeheer 1200-1800’
  • 15:30-16:00 Aanbieding boek aan Rogier van der Sande + vragen
  • 16:00 Pauze
  • 16:10-16:25 Ingezonden foto’s waterschaps bestuurhistorisch erfgoed
  • 16:25-16:45 Netwerkronde in breakoutrooms
  • 16:45 17:00 Afsluiting

Klein verzoek aan alle deelnemers: om elkaar beter te leren kennen en de online bijeenkomst interactiever te maken, willen we jullie vragen een favoriete bestuurhistorische foto (zoals bijvoorbeeld locaties waar waterschappen hebben bestuurd, voorwerpen of hoefslagpalen) op te sturen. We zetten ze dan bij elkaar in een PowerPoint en wie wil kan een korte toelichting geven.

Aanmelden en eventuele foto opsturen kan via: info@waterheritage.nl

Mocht u verhinderd zijn of deze uitnodiging (ook) geschikt vinden voor iemand anders binnen of buiten uw organisatie, voelt u zich dan vrij om deze door te sturen. Deelname is kosteloos.