4 juni 2020: voorjaarsexcursie bekenstelsel in de Achterhoe, Vereniging van Waterstaatgeschiedenis