Verslag Netwerkbijeenkomst 21 september

Op vrijdag 21 september 2018 vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats van Netwerk WaterHeritage. Ongeveer 20 watererfgoedprofessionals verzamelden zich in het midden van het land, op het groene ‘eiland’ van Schalkwijk, bij het recentelijk opgeknapte Lunet aan de Snel.

Dit lunet wordt beheerd door een stichting, waarin de familie Uijttewaal, opgegroeid binnen het schootsveld van het fort, een grote afvaardiging levert. Mevrouw Tiny Uijttewaal heette ons welkom met een rondleiding en presentatie waarin ze vertelde over de relatie van de familie met het fort, interessante aspecten aan het fort, zoals de munitiekoker en –opslag op het dak, de plannen van de stichting met het fort (watereducatie) en het betrekken van de bewoners in de omgeving met het fort.

Daarna gaf voorzitter van het netwerk Martijn Oosterhuis de beurt aan de leden van het netwerk om kort te laten zien waar zij mee bezig zijn. Mathijs Witte vertelde over het project Kreek in Zicht, waar met 40 (!) stakeholders het vroegere krekenlandschap op Goeree-Overflakkee weer beleefbaar wordt gemaakt. Maarten Koppen liet zien hoe Waterschap Rivierenland bezig is om hun erfgoed veilig te stellen, te ontsluiten, en te gebruiken in opgaves, en door middel van gebiedsDNA samenhang creëert.  Tino Mager liet ons alvast een kijkje nemen in een binnenkort uitkomende publicatie van de TU Delft en het Centre for Global Heritage and Development: Adaptive Strategies for Water Heritage, waarin artikelen zijn opgenomen over het erfgoed van verschillende waterthematiek over de hele wereld, zoals drinkwater, irrigatie en rivierbeheer. Tenslotte riep Henk van Schaik na het vertonen van de ICOMOS-film ‘Protecting Delta, Heritage Helps’ iedereen op voorbeelden van omgang met watererfgoed met hem te verzamelen en met de hele wereld te delen.

Het tweede deel van de middag besteedden we aan het letterlijk uitwaaien in de omgeving van het Lunet. Onder leiding van Clarion Wegerif liepen we via het inundatiekanaal richting het inundatie- en waterbergingsgebied Blokhoven. In dit gebied komen waterberging, de erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, modern kunst, ecologie en recreatie prachtig samen.

De uitgebreide wandeling vormde een goede basis voor de gesprekken bij de borrel, waar ontspannen ervaringen, kennis en visitekaartjes werden uitgewisseld.

Een geslaagde middag dus en zeker voor herhaling vatbaar!