Stedenatlas Jacob van Deventer

Op 4 april jl. is de Stedenatlas Jacob van Deventer gepresenteerd. Hierin zijn de 226 stadsplattegronden voor het eerst gezamenlijk opgenomen en voorzien van legenda, analysekaarten, luchtfoto’s en stadsgezichten. De atlas is uiterst zorgvuldig vormgegeven (je maakt als het ware een reis door de oorspronkelijke atlasvolumes) en deel drie bestaat uit vergelijkingen van de kaarten en een aantal thema’s (waaronder water).

In de bijeenkomst, die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werd georganiseerd, werd uitgebreid de link gelegd met de huidige water- en klimaatsopgaven in de stad. De kaarten van Jacob van Deventer bieden de mogelijkheid om vanuit de (cultuur)historie analyses te maken voor wateropgaven: waarom ontstaan er op bepaalde plekken problemen met water en wat is de omgang met water door de eeuwen heen? Er zijn een zevental casussen: Den Bosch, Gouda, Hoorn, Dordrecht, Zwolle, Kampen en Zutphen. In de gemeente Zutphen (casusstad) bleken de meeste opgaven precies in de zone van de oude omwalling met poorten te vallen. Hier wordt nu gekeken hoe de oude muur kan bijdragen aan de gebiedsopgave.